En kan glida oreflekterat igenom livet, eller ta sig an viktiga frågor för att bilda sig en egen uppfattning. Samtaloteket är en plats för det senare i en trevlig miljö och med ledning av kunniga talare med olika bakgrund och infallsvinklar. Oavsett livsåskådning är du välkommen att utbyta tankar och brottas med frågeställningar. Köp en kopp kaffe eller låt bli, men ge dig in i samtalet så letar vi svar tillsammans.

Det övernaturliga och det sekulära

Finns det något som är övernaturligt? Och varför är det mystiska så spännande? I dagens moderna och sekulära samhälle dras vi ändå till paranormala fenomen. Vi tränar yoga och tittar på TV-program om spöken. Att helt leva utan andlighet verkar svårt. Varför? Och hur kommer det sig att den fria andligheten känns så intressant, men den organiserade så tråkig?

I vårens Samtalotek kommer vi att vrida och vända på det övernaturliga och det sekulära, och hur de två samverkar. Under tre tillfällen bjuder vi in till samtal, inspirerade av gäster som fördjupat sig i ämnet. Varför är det övernaturliga så spännande? Vad finns att finna däri?

Varför magi och New Age?

Henrik Bogdan

Ons 24 feb, talare Henrik Bogdan

Alkemi, magi och astrologi står på schemat i vårens första Samtalotek. Hur förhåller sig dessa till traditionell vetenskap och religion? Inspiration och guidning för samtalen får vi av en expert i hemliga läror och ordrar, eller esoterism som forskningsfältet kallas.

Henrik Bogdan är professor i religionsvetenskap och religionshistoria och var 2003 först i Sverige att doktorera på västerländsk esoterism. Ämnet växer och har fått fäste vid universitet både i Amsterdam och Paris - varför då?

Varför spöken och vålnader?

Lars Johansson

Ons 24 mars, talare Lars Johansson

Var femte svensk tror på vålnader av något slag, enligt en undersökning från 2012. Tanken på spöken och andra väsen verkar ha funnits i alla tider, men lika länge har människor också diskuterat om de faktiskt finns på riktigt. Vi tar avstamp i Lars artikel “Vålnadernas historia” från tidskriften Nod och utforskar detta spännande ämne i samtal.

Lars Johansson är en mycket uppskattad lärare i religionsfilosofi och religionshistoria vid Akademin för ledarskap och teologi i Örebro. Lars har även varit föreståndare för Forum för tro, kultur och samhälle som bl.a. ger ut tidskriften Nod.

Varför helande och mirakler?

Micael Grenholm

Ons 28 april, talare Micael Grenholm

Vad kallar vi ett tillfrisknande utan operation eller medicin, där läkare och vetenskapen saknar förklaring? Dessutom hävdar någon att bön ligger bakom. I Boken Dokumenterade Mirakler beskriver Micael Grenholm över 50 sådana fall i Sverige, baserat på journaler och läkarutlåtanden. Dessa vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön ska vi få samtala kring och tillsammans fråga oss vad vi gör när vetenskapen inte räcker till?

Micael Grenholm har mottagit både ”Uppsala fredspris” och ”Årets opinionsbildare”, och är grundare till Stefanushjälpen i Uppsala. Grenholm är också pastor i husförsamlingen Mosaik och sitter i styrelsen för Svenska apologetiksällskapet.

Länk till Zoom

Välkommen!

Samtalet hittar du kl. 18.00 - 20.00 online på Zoom. Länk finns i respektive facebook-event. Mer info på Facebook.