En kan glida oreflekterat igenom livet, eller ta sig an viktiga frågor för att bilda sig en egen uppfattning. Samtaloteket är en plats för det senare i en trevlig miljö och med ledning av kunniga talare med olika bakgrund och infallsvinklar. Oavsett livsåskådning är du välkommen att utbyta tankar och brottas med frågeställningar. Köp en kopp kaffe eller låt bli, men ge dig in i samtalet så letar vi svar tillsammans.

Vägledning – Vem följer du?

Höstens tema dyker rätt ned ibland livspusslets spridda bitar och frågar vilka röster vi lyssnar till. Vem och vad bestämmer pusslets motiv? Hur medvetet sker vägvalen? Vad vill jag faktiskt själv, om jag tänker till?

Under tre kvällar med tre veckors mellanrum lyssnar vi till korta föreläsningar som angriper olika aspekter av vägledning. I centrum ligger samtalet kring frågorna som väcks, som vi bollar både i mindre grupper och allihop med hjälp av talare och samtalsledare.

Gud dog. Nu då?

Joel Halldorf

Ons 26 september, talare Joel Halldorf

Joel är docent i kyrkohistoria och skribent i Dagen och Expressen. Vi får insikt i Sveriges sekulariseringsprocess och samtalar kring var vi söker vägledning sedan Gud och kyrkan mist sin dominans.

Existentiell vilsenhet

Cecilia Melder

Mån 15 oktober, talare Cecilia Melder

Cecilia är präst i Svenska kyrkan och religionspsykolog. Med utgångspunkt i hennes forskning och WHOs arbete med den existentiella dimensionen av hälsorelaterad livskvalitet samtalar vi om hur alla i någon mening är andliga och i behov av mening.

Gemenskaper som vägleder på gott och ont

Christer Mattsson

Tis 6 november, talare Christer Mattsson

Christer forskar om våldsbejakande extremism och föreståndare för Segerstedtsinstitutet. Hur påverkas vi av människorna som vi medvetet eller omedvetet omger oss med?

Välkommen!

Samtalet hittar du alltid 18.00 - 20.00 på Condeco Västra Hamngatan 16