En kan glida oreflekterat igenom livet, eller ta sig an viktiga frågor för att bilda sig en egen uppfattning. Samtaloteket är en plats för det senare i en trevlig miljö och med ledning av kunniga talare med olika bakgrund och infallsvinklar. Oavsett livsåskådning är du välkommen att utbyta tankar och brottas med frågeställningar. Köp en kopp kaffe eller låt bli, men ge dig in i samtalet så letar vi svar tillsammans.

Tvärsäkerhet och tvivel

Under tre kvällar med någon månads mellanrum lyssnar vi till korta föreläsningar som angriper olika aspekter av tvärsäkerhet och tvivel. I centrum ligger samtalet kring frågorna som väcks, som vi bollar både i mindre grupper och allihop med hjälp av talare och samtalsledare.

En liten kväll om det existentiella smörgåsbordet

David Thurfjell

Mån 4 februari, talare David Thurfjell

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Han talar om hur svårt svenskar har för att säga att något man tror på är ”sant”. Samtidigt finns det en längtan efter tvärsäkerhet. Vi attraheras ofta av personer som ger enkla svar och gör livet begripligt.

En liten kväll om fake news och alternativa fakta

Emma Frans

Ons 13 mars, talare Emma Frans

Emma Frans är forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet. Hon tänker tillsammans med oss kring människans benägenhet att ta till sig spännande – men ofta felaktiga – rön i jakten på meningsfullhet.

En liten kväll om att hitta hem

Eric Schüldt

Ons 10 april, talare Eric Schüldt

Eric Schüldt är kulturjournalist och känd för många från podden Människan och Maskinen. Kan sanningen vara att fångas av en skönhet där jag intuitivt är ”hemma”?

Välkommen!

Samtalet hittar du alltid 18.00 - 20.00 på Condeco Västra Hamngatan 16


Foto på Emma Frans av Bengt Oberger, CC-BY-SA
Foto på Eric Schüldt av Cecilia Sandblom