En kan glida oreflekterat igenom livet, eller ta sig an viktiga frågor för att bilda sig en egen uppfattning. Samtaloteket är en plats för det senare i en trevlig miljö och med ledning av kunniga talare med olika bakgrund och infallsvinklar. Oavsett livsåskådning är du välkommen att utbyta tankar och brottas med frågeställningar. Köp en kopp kaffe eller låt bli, men ge dig in i samtalet så letar vi svar tillsammans.

Samtalet – farligt, formande, förbjudet

I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet. Visst råder åsiktsfrihet i Sverige, men är alla samtal verkligen tillåtna här? Vem får vi samtala med, och om vad? Kan man ha olika åsikter utan att kränka varandra?

I höstens Samtalotek vill vi utforska frågan om det öppna samtalsklimatet. Vi vill tränga djupare än de normaliserade åsikterna och trotsa rädsla, tvivel och dömande. Vi tror att vi på så vis lotsas in i de farliga, formande och kanske förbjudna – men med säkerhet viktiga – samtalen.

Samtalet - förbjudet

Morten Sager

Tis 27 okt, talare Morten Sager

I kvällens Samtalotek vill vi utforska på vilket sätt samtalet kan hjälpa oss att förstå varandras smärta och strider. Morten leder oss i samtalet om det öppna samtalet i en polariserad samtid. Måste vi alltid markera vår egen godhet i samtal? Markerar vi vår godhet genom att kritisera andra?

Morten Sager är universitetslektor i vetenskapsteori och ansvarig för masterprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs Universitet. Hans forskning har fokuserat på bl.a. mötet mellan olika professioners synsätt och användning av evidens. Morten har i många år haft huvudansvaret för unga vuxna i Saronförsamlingen och är en av initiativtagarna till Samtaloteket.

Samtalet - farligt

Christer Mattsson

Ons 4 nov, talare Christer Mattsson

För 22 år sedan möttes en ung lärare och en tonårskille i ett klassrum för att debattera nazism. Tonårskillen blev senare en av Sveriges ledande högerextremister. – Jag vann debatten men jag förlorade eleven, säger Christer Mattsson.

Christer Mattsson är forskare, lärare och verksam som föreståndare för Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet. Han jobbar med frågor som berör förebyggande av våldsbejakande extremism, motverkande av rasism samt undervisning om Förintelsen. I kvällens Samtalotek vill vi diskutera hur vi kan skapa förutsättningar för att få syn på vårt eget och andras tänkande, hur vi undviker att konfrontera och hur vi kan möjliggöra det empatiska lyssnandet.

Samtalet - formande

Elin Liljero Eriksson

Må 16 nov, talare Elin Liljero Eriksson

Människan är beroende av gemenskap, och fysisk närhet bidrar till empati, bättre välmående och djupare relationer. Men vad händer när saker och ting blir mer och mer digitalt? Går det lika bra, eller kanske ännu bättre, att vårda våra relationer genom våra digitala medier? Vad är poängen med att ses ”in real life”?

I kvällens samtalotek ger vi oss, tillsammans med Elin Liljero, ut på en personlig resa och ger oss inspiration till samtal kring poängen med att ses IRL, hur man balanserar det digitala livet med det fysiska, och förmågan att bli mer närvarande när det väl händer ”IRL”.

Elin Liljero Eriksson är journalist och författare till bl.a. boken Låt oss prata om att ses IRL.

Välkommen!

Samtalet hittar du kl. 18.00 - 20.00 i Saronkyrkan, Brunnsgatan 3, samt livestream på Facebook.