Samtal om tro och liv

Vi erbjuder

1. Samtal i grupp om livsfrågor ur olika perspektiv
2. Introduktionskurs i kristen tro (Alpha)
3. Individuell vägledning