Här hittar du teman och kan lyssna på tidigare terminer av Samtaloteket.

Hösten 2018: Vägledning – Vem följer du?

Detta tema dyker rätt ned ibland livspusslets spridda bitar och frågar vilka röster vi lyssnar till. Vem och vad bestämmer pusslets motiv? Hur medvetet sker vägvalen? Vad vill jag faktiskt själv, om jag tänker till?

Joel Halldorf: “Gud dog. Nu då?”

Joel är docent i kyrkohistoria och skribent i Dagen och Expressen. Vi får insikt i Sveriges sekulariseringsprocess och samtalar kring var vi söker vägledning sedan Gud och kyrkan mist sin dominans.

Cecilia Melder: “Existentiell vilsenhet”

Cecilia är präst i Svenska kyrkan och religionspsykolog. Med utgångspunkt i hennes forskning och WHOs arbete med den existentiella dimensionen av hälsorelaterad livskvalitet samtalar vi om hur alla i någon mening är andliga och i behov av mening.

Lars Lilled: “Mening i meningslösheten”

Lars Lilled har under många år arbetat med krissituationer inom Göteborgs stad. Bland annat var han ledande i att ta hand om de sörjande och chockade efter diskoteksbranden på Hisingen för nästan exakt 20 år sedan.